บอกต่อเพื่อน
 
 
ฝ้าเกิดจากแดดหรือเกิดจากเลือดลม
ฝ้าจะไม่สามารถเกิดจากปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะต้องมีทั้ง 2 ปัจจัย เข้ามาเกี่ยวข้องคือ ต้องเกิดจากทั้งฮอร์โมน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเลือดลมและแสงแดด มาร่วมกันทำให้เกิดเป็นฝ้าขึ้น และบ่อยครั้งเราพบว่า ฝ้าจะมีปัจจัย ที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ ได้ฮอร์โมน อาจจะมีผลจากภายในร่างกาย คือ ฮอร์โมนที่ผลิตจากร่างกายเองพบบ่อยๆในคนไข้ที่มี ประวัติคนในครอบครัวเป็นฝ้าเช่น มีแม่ พี่สาว หลายคนเป็นฝ้าร่วมด้วย

หรือฮอร์โมนภายนอกทั้งในรูปแบบของการกินยา ฉีดยาคุม หรือฝังยาคุม รวมทั้งครีม เครื่องสำอาง บางประเภทพวกฮอร์โมนซึ่งจะมาในรูปสารสกัดจาก รก ไม่ว่าจะเป็นรกแกะหรือ รกคนก็ตาม ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดฝ้าได้ เมื่อไปโดนแสงแดดในปริมาณที่มากพอ
 
  วิธีการเลื่อนนัด
  IPL ต่างจาก Laser อย่างไร
  แชมพูกับผมร่วง
  ฝ้าเกิดจากอะไร


Design & develope by KascoIT.com